pleiospilos

Pleiospilos és un gènere de plantes suculentes de la família de les Aïzoàcies que comprén entre 20 i 40 espècies, oriündes de l’Àfrica austral. Està emparentat amb el gènere Lithops i el seu nom està format amb els termes grecs pléios (“molts”) i spìlos (“taques”).

pleiospilos

Pleiospilos nelii.

El cos dels pleiòspils consistix en un parell de fulles molt suculentes i oposades, quasi semiesfèriques i aplanades a la seua part superior (entre 2 a 3 cm), amb una gran fissura entre les dos. El seu color recorda al del granit, entre verd mitjà a fosc o en algunes espècies gris i cobertes de xicotets punts o taques més fosques o grisenques. Les fulles només duren una estació, al final de l’estiu es marcixen i del centre sorgix un altre parell de fulles noves. La tija és tan curta que no és visible sobre la terra. De solc central sorgixen les flors de color salmó, groc o daurat, d’uns 7 cm formades per una densa massa d’estams grocs al centre i multitud d’estrets pètals. Florixen a la primavera (P nelii) o la tardor (P. bolusii) segons les espècies i s’obrin de vesprada.

Algunes espècies de pleiòspils són molt semblants durant els seus primers anys i la millor època per identificar-les és la de la floració. Pleiospilos nelii, molt més comú, floreix a finals o poc després de l’hivern i Pleiospilos bolusii ho fa a la tardor. Els bolusii tenen les fulles més aquillades, mentre que els nelii, són més plans a la superfície. Les flors dels Pleiospilos nelii són taronges amb el centre blanc (la cultivar ‘Royal Flush’ les té de color magenta amb el centre blanc) i els Pleiospilos bolusii les tenen grogues però també hi ha formes amb el centre blanc.

Cultiu

Com totes les suculentes, els pleiòspils són molt sensibles a l’excés d’humitat. Són excel·lents plantes d’interior o hivernacle en latituds fredes —la temperatura mai ha de descendir dels 5 o 7ºC—, sempre que se’ls procure un substrat molt porós, poc reg, sobretot en l’època de repòs, quan requerixen sequedat quasi total i una posició assolellada, encara que toleren també estar a l’ombra.