lithops helmutii, esp.

lithops helmutii

Lithops helmutii.

Els lithops helmutii es caracteritzen per tindre les fulles allargades, molt separades i amb els lòbuls generalment divergents. El color de la planta és d’un verd blavós. Tenen les finestres més o menys closes amb difuminacions o taques grises del mateix color que la planta i la finestra opaca i verda.

El seu perfil és generalment cordat, a voltes tendix a ser bicuneïforme, la superfície de les seues fulles és convexa, sovint desequilibrades amb una fulla lleugerament més baixa que l’altra. Els seus marges exteriors són generalment dentats i irregulars amb xicotetes penínsules, mentre que els marges interiors sovint s’estenen cap avall en forma de punts fins al llarg de les vores de la fissura. La fissura és prou profunda i la seua flor és blanca amb el centre blanc.