lithops francisci, esp.

lithops francisci

Lithops francisci.

No massa comú en cultiu, Lithops francisci és de color gris verdós i es distingix pels seus punts foscos clarament visibles i molt nombrosos. El perfil de les fulles és truncat i la superfície generalment convexa i el·líptica, generalment amb una fulla més menuda que l’altra. Esta forma el·líptica és molt característica de L. francisci, la major part de les espècies tendixen cap a una forma més cordada. Té les finestres tancades en forma de puntejats densos i irregulars que poden unir-se formant canals també irregulars.

Amb els anys tendix a formar xicotetes mates compactes de tres a sis caps, però molt ocasionalment també poden passar dels deu. Les seues flors sempre són grogues.