lithops dorotheae, esp.

C300

Lithops dorotheae.

Lithops dorotheae és una de les espècies més boniques i més apreciades pels colors de les seues fulles i finestres. Fàcilment identificables, pel color beige clar de les seues fulles, d’aspecte paregut a la porcellana. És molt variable en quant a l’obertura de les seues finestres amb més o menys presència d’illes. Presenta unes línies roges molt característiques i visibles sobre el verd fosc de les seues finestres.

És una espècie situada a una única localització però numerada amb dos número Cole, sense que això afecte a cap diferència entre elles. Les flors són grogues. La cultivar L. dorotheae ‘Zorro’, també de gran variabilitat, té les finestres quasi totalment closes i sovint les línies roges tenen forma de zig-zag.