les formes dels lithops

Les espècies del gènere Lithops —mantenint sempre un mateix patró que les identifica com a tals—, presenten una divergència important en quant a la seua forma exterior. Independentment del color de les seues fulles o del disseny de les seues finestres, la variació en la forma del cos de la planta és evident quan és vista de perfil o des de dalt. Conéixer les formes dels perfils, ens facilitarà la identificació de cada espècie.

Les formes vistes de perfil lateral

El perfil lateral dels lithops pot prendre diferents formes segons l’espècie: el perfil lateral oval, és oblong i curvilini, amb la forma de la secció longitudinal d’un ou i amb més o menys forma de cor a la seua superfície. És la forma característica, per exemple, dels L. steineckeana; el perfil lateral cordat recorda a la característica forma d’un cor. Un clar exemple d’una espècie amb esta forma és el L. ruschiorum; el perfil lateral truncat, té dos variants, la que la superfície de la fulla acaba en una secció transversal plana i la que acaba en una secció transversal convexa. Exemples de la primera forma podrien ser, per exemple, la major part dels L. pseudotruncatella, mentre que de la segona forma serien la majoria dels L. aucampiae.

fomes perfil lithops

Les formes dels lithops vistes de perfil lateral.

El perfil lateral bicuneïforme, pren la forma d’una doble falca i té dos variants, la que té la superfície de la fulla plana i la que la té convexa. Exemples d’este perfil podrien ser els L. julii o els L. marmorata.

Les formes vistes de perfil facial

El perfil facial dels lithops també pot tindre diferents formes segons l’espècie: el perfil facial redó es dóna quan les dos fulles, acoblades, tenen l’aspecte d’una figura circular. Més o menys redó seria el perfil facial dels L. steineckeana i també el d’algunes espècies durant els seus primers anys de vida, com els L. pseudotruncatella o els L. aucampiae. El perfil facial el·líptic pot presentar tres variacions, la que manté la forma més o menys arrodonida amb la superfície de les dos fulles simètrica; l’assimètrica, amb la superfície de les dos fulles amb una lleugera diferència de tamany cadascuna i la que presenta una diferència en el tamany de la superfície de les fulles més accentuada, donant-li al perfil facial la forma d’un huit. És la forma de perfil facial de la majoria de les espècies. Espècies amb els diferents perfils el·líptics serien els L. dorotheae, els L. lesliei o els L. ruschiorum; el perfil facial reniforme, com diu el seu nom, té forma de renyó i una de les espècies més característiques amb este perfil, podrien ser els L. verruculosa.

formes Lithops

Les formes dels lithops vistes de perfil facial.

Els lithops de perfil facial allargat, tenen el perfil de la cara més llarg del que és comú al seu gènere. Per això mateix, també les fulles poden estar molt separades, tindre la fissura bastant profunda i el perfil lateral bicuneïforme. Els exemples més representatius de varietats amb les fulles allargades serien; els L. divergens i els L. comptonii.