lithops hookeri, esp.

Molt variable en quant al color del cos —diversos tons de marró— i amb les finestres completament tancades, Lithops hookeri presenta una alta densitat de canals afonats, que fan la superfície en relleu, molt perceptible al tacte. És una espècie de tamany mitjà-gran i té la superfície més o menys plana. Les seues finestres sempre són tancades i té els marges prims. No s’aprecien rubricacions i les seues flors són sempre blanques.

lithops hookeri

Lithops hookeri.

Lithops hookeri presenta moltes variacions, però d’importància insignificant. No té subespècies. La varietat dabneri diferix de l’espècie típica pel seu color gris verdós i pels seus nombrosos canals fragmentats d’aparença fosca i molt accentuada.

La varietat elephina es caracteritza pel color gris marronós mate del seu cos, per una superfície llisa i per una reticulació més difuminada; la forma vermiculata, presenta una reticulació molt densa amb unes línies molt fines que donen un relleu a la superfície molt perceptible al tacte; la varietat lutea té el color del cos d’un color groc ataronjat clar, una reticulació més ampla i unes línies més fines; la forma marginata presenta uns canals més amples encara, més eixamplants al centre de la fulla; la forma subfenestrata a penes marca la reticulació i tendix a tindre les finestres obertes i translúcides; la varietat susannae és de color gris verdós amb canals dicontinus més amples que els de la varietat dabneri.