guia de cultiu

La condició dels lithops , com plantes originàries d’una zona climàtica càlida, seca i intensament il·luminada, condiciona el seu cultiu en el nostre ambient més temperat  —i sobretot més humit— al sud d’Europa.

Al contrari del què generalment es pensa, el lithops són unes plantes fàcils de cultivar, però hem de respectar i controlar unes regles bàsiques. Hem de ser conscients que les condicions climàtiques del nostre territori són diferents a les registrades als seus hàbitats naturals, per tant haurem de fer alguns ajusts en el seu cultiu per apropar-nos a les seues necessitats.

col·lecció lithops

Part de la meua col·lecció de lithops.

El més important és controlar la humitat, el seu excés, provoca la pèrdua quasi súbita de la planta, per això:

Cultivarem les nostres plantes en llocs ben ventilats i a resguard de les inclemències metereològiques.
Cultivarem les nostres plantes en llocs molt iluminats, també poden estar exposades contínuament a la llum solar directa amb una certa protecció si cal.
Triarem tests que faciliten l’evaporació ràpida de l’aigua, són preferibles els de fang.
Utilitzarem un substrat tan lleuger i permeable com siga possible.
Respectarem el seu calendari de regs i mai regarem si el substrat no està completament sec.

Al menú teniu més detallada la guia de cultiu dels lithops i altres plantes-pedra. Bon cultiu!