col·lecció de Manolithops

El lithoparium de Manolithops està ubicat a una estreta terrassa orientada al sud. El reduït espai del què disposa està eficientment ocupat per una estructura vertical de cinc nivells; en cada nivell té dos recipients, cadascun dels quals pot contindre dotze tests de 10x10x8,8 cm. Amb la qual cosa, l’estructura té una capacitat màxima de 120 tests.

Cobrix tots els anys l’estructura amb una malla d’ombratge per evitar la forta irradiació solar durant la canícula de l’estiu. També utilitza els ampits de les finestres per a col·locar alguns tests i la part interior de les mateixes per als planters. Els planters a l’interior de la vivenda, disposen tot l’any de bona llum i d’una temperatura adequada i si cal, té instal·lades un parell de làmpades convencionals de 60W, que poden ajudar a augmentar, tant la temperatura com la quantitat de llum disponible.


Imatges de la col·lecció de Manolithops, situada a la ciutat de Madrid. Espanya. Clima mediterrani continentalitzat (BSk~Csa). Col·lecció orientada al sud.

web: manolithops.es

lithoparium-manolithops1

lithoparium-manolithops2

lithoparium-manolithops3

lithoparium-manolithops4